top of page

ベストボディ・ジャパン2017 千葉大会 入賞者

BEST BODY JAPAN

ベストボディ・ジャパン

 フレッシャーズクラス

(18歳〜29歳) 

1位 : 宮⽥ ⼤

      (神奈川県)【400点】

2位 : 宮澤 大貴

       (千葉県)   【360点】

3位 : 持⽥ 教利

       (神奈川県   【320点】

4位 : 千保⽊ 誠

       (神奈川県)【280点】

5位 : 菅⾕ 直道

       (千葉県)    【120点】

ガールズクラス

(18歳〜29歳)

1位 : 臺代 美穂

       (千葉県)【380点】

2位 : 津村 知江

       (東京都)【340点】

3位 : 鎌 瑞季

       (千葉県)【300点】

4位 : ⽟城 なつみ

       (東京都)【240点】

5位 : 岸 まな実

       (東京都)【210点】

ミドルクラス

(30歳〜39歳)

1位 : 清⽔ ⼤輔 

       (千葉県)【390点】

2位 : 中嶌 隼太

       (千葉県)【370点】

3位 : 堀井 雄貴

       (埼玉県)【300点】

4位 : 原 博司

       (東京都)【270点】

5位 : 柴崎 拓実

       (群馬県)【130点】

レディースクラス

(30歳〜39歳)

1位 : ⾦⽥ 優⾹

       (千葉県) 【390点】

2位 : 岩⽥ 祥枝

       (千葉県) 【360点】

3位 : 秋⼭ 真喜恵

       (神奈川県)【350点】

4位 : 下村 優希

       (千葉県) 【270点】

5位 : ⼭岸 綾

       (千葉県) 【190点】

 マスターズクラス

(40歳〜49歳) 

1位 : 佐々⽊ 渉

       (埼玉県)   【390点】

2位 : 近藤 敦史

       (千葉県)   【370点】

3位 : 橋本 勉

       (東京都)   【290点】

4位 : 伊藤 謙次

       (神奈川県   【230点】

5位 : 枦⼭ 猛

       (東京都)   【180点】

ウーマンズクラス

(40歳〜49歳)

1位 : 今林 真澄

       (千葉様)【380点】

2位 : 坪野⾕ 有花

       (東京都)【360点】

3位 : ⾼野 順⼦

       (東京都)【350点】

4位 : 渡邉 ⾹林

       (茨城県)【250点】

5位 : 箱⽥ 和美

       (東京都)【200点】

ゴールドクラス

(50歳~年齢無制限)

1位 : 滝澤 博⽂

     (埼玉県)【390点】

2位 : 北村 滋久

     (茨城県)【370点】

3位 : ⼩野寺 英樹

       (埼玉県)【310点】

4位 : 宮下 愛彦

     (神奈川県)【270点】

5位 : 酒井 憲⼆

      (東京都)【200点】

クイーンクラス

(50歳~年齢無制限)

1位 : 塚本 由美

       (千葉県)【390点】

2位 : ⾕⼝ 真由美

       (東京都)【370点】

3位 : 平田 比登美

       (千葉県)【310点】

4位 : 星野 起美

       (千葉県)【290点】

5位:瀬古 歩 

   (千葉県) 【230点

bottom of page